загрузка...

Поиск по сайту

История Приазовья

Статьи по истории

Эссе по истории

Антиквариат

Литература

Сообщения история

География

Доклады ОБЖ

Биология

Физика и астрономия

Розповідь про друга англійською

З перекладом

Варіант 1. Для молодших класів. My friend Dima

My friend`s name is Dima. He is a good boy. Dima is nine years old. He is a tall and strong boy.

Dima has a brown hair and green eyes. He goes in for sport. Dima is a young boxer. He trains a lot usually.

My friend lives in a big house with his big family. He has mother, father, granny, grandpa and the uncle. They all lives together. Dima has two pets at home also. There are the parrot Gosha and the big dog Dick.

Переклад. Мій друг Діма

Мого друга звати Дімою. Він добрий хлопець. Димі дев’ять років. Він високий та сильний хлопчина.

Дима має каштанове волосся та зелені очі. Він займається спортом. Діма – юний боксер. Зазвичай він тренується багато.

Мій друг живе у великому будинку зі своєю великою родиною. Він має мати, тата, бабусю, дідуся та дядьку. Всі вони живуть разом. Діма також має вдома двох домашніх тварин. Це папуга Гоша та велика собака Дік.

Варіант 2. Для старших класів. My friend Lilia

I have a true friend, fortunately. She is a cheerful girl fifteen years old. Lilia is a pretty girl. She has a small stature, medium build. And also the dark hair, the dark skin, the brown eyes. Simply my friend has orient origin.

She like to dance and to sing. Lilia is studying at school not very well. But she wants to became the English teacher and translator in future. My friend is fond of studying the languages and literature.

Lilia has a family also. She lives in a big flat together with her mother, her sister, her sister`s husband and a small nephew Igor, three-years-old. She is the best aunt in the world! Lilia has the father also and communicate with him very often. But he lives single in another big city.

Lilia has a very good character. She is an easy, kind, witty, always smiling and laughing person. All her friends like her for this features. I call her Lily in a friendly way. And Lily never despond in any nervous life situation. She is a small spry and playful wonder!

Переклад. Моя подруга Лілія

На щастя, я маю справжню подругу. Це життєрадісна дівчинка п’ятнадцяти років. Лілія – симпатична дівчина. Вона маленького зросту, середньої комплекції. А також темне волосся, смагляву шкіру, карі очі. Просто моя подружка має східне коріння.

Вона полюбляє танцювати та співати. Ліля навчається в школі не дуже добре. Але вона хоче стати вчителькою та перекладачем англійської в майбутньому. Моя подруга захоплюється вивчанням мов та літератури.

Лілія також має родину. Вона живе у великій квартирі разом з мамою, сестрою, чоловіком сестри та маленьким племінником Ігорем, трирічного віку. Вона найкраща тьотя у світі! Лілія також має тата та спілкується з ним дуже часто. Але він живе сам у іншому, великому місті.

В Лілії дуже добрий характер. Вона легка, лагідна, дотепна особистість, що завжди посміхається та сміється. Всім її друзям подобаються ці її риси. Я називає її Лілі по-дружньому. І Лілі ніколи не сумує у будь-якій нервовій життєвій ситуації. Вона – маленьке рухливе та грайливе чудо!

Загрузка...